ἀκρατίας


ἀκρατίας
ἀκρατίᾱς , ἀκράτεια
want of power
fem acc pl
ἀκρατίᾱς , ἀκράτεια
want of power
fem gen sg (attic doric aeolic)
ἀκρατίᾱς , ἀκρατία
absence of mixture
fem acc pl
ἀκρατίᾱς , ἀκρατία
absence of mixture
fem gen sg (attic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.